Vegyi- és robbanóanyagipari felülvizsgálatA Vegyi-és robbanóanyagipari felülvizsgálatot a 2/1987. (II.17. IpM rendelettel kiadott Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat (RBSZ), valamint az MSZ 09.57.0011-87 számú Szabvány alapján végezzük.

A felülvizsgálat alkalmával az RBSZ előírásain kívül figyelembe kell venni az Országos Építésügyi Szabályzatot (OÉSZ(, valamint a Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)előírásait.

A felülvizsgálat alkalmával – az átadott dokumentációk alapján – megvizsgáljuk az anyagok jellemzőit.

- A jellemzők alapján az anyagokat veszélyességi osztályokba soroljuk.
- A jellemzők alapján veszélyességi osztályok RV 1. … RV4. lehetnek.
- Az RBSZ alapján ellenőrizzük a villamos berendezések létesítési előírásait.
- Ellenőrizzük elhelyezésüket, érintésvédelmüket, védelmi módjukat, a villamos gyártmányok alkalmazhatóságát.
- A felülvizsgálatokról plombázott MINŐSÍTŐ IRAT-ot készítünk.
Keresés az oldalon
start typing and press enter to search