Robbanásbiztos villamos berendezések műszaki felülvizsgálata


A robbanásbiztos villamos berendezések (gyártmányok) szabványossági felülvizsgálata (EBF) erősáramú villamos berendezések fogalomkörébe tartozik.

Az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, de a robbanásbiztos berendezések felülvizsgálatának személyi feltételét külön vizsgához köti.

A robbanásbiztos villamos berendezések műszaki felülvizsgálatát és a minősítő irat elkészítését az MSZ EN 60079-17 számú szabvány, az MSZ EN 60079 számú szabványsorozat alapján végezzük.

A műszaki felülvizsgálat megkezdése előtt ellenőrizzük a robbanásbiztos gyártmányok műszaki dokumentációit.

Ellenőrizzük, hogy a cégnél megvannak-e a robbanásbiztos gyártmányok karbantartásához a személyi feltételek. A robbanásbiztos gyártmányoknak van-e ellenőrzési okmánya, mely tartalmazza a felszerelés helyét, a gyártmány azonosító száma szerinti dokumentációt. Mikor történt a felszerelés, utolsó ellenőrzés, ki, mikor és milyen feltételekkel végzett rajta javítást.

Javítás után megtörtént-e szakműhelyben a berobbantás, a javítás utáni műbizonylat kiadása.

Ellenőrizzük, hogy az adott területen van-e a robbanásbiztos gyártmányokra karbantartási és üzemviteli utasítás.

A műszaki felülvizsgálat során darabvizsgálatot végzünk.

Szemrevételezéssel ellenőrizzük:
• a gyártmány adattábláját
• figyelmeztető feliratokat
• jelöléseket
• rögzítőcsavarokat
• kábelbevezetőt
• tömítések minőségét
• nyomásálló tokozás illesztéseit
• csatlakozó kábelek minőségét
• védővezetőt
• üzemi igénybevételt
• szennyeződés mértékét
• korrózióvédelmet
• gyártmány melegedését


Megbontással ellenőrizzük:

• tokozás belső állapotát
• csatlakozó vezetékek bekötését
• védővezető szabványszerű állapotát
• szerkezeti elemek épségét
• esetleges por- és nedvességbehatolást
• illeszkedő felületek minőségét
• motorikus fogyasztó esetén a hőkioldó helyes beállítását a melegedési idő alapján

A felülvizsgálatokról plombázott minősítő iratot készítünk, melyhez csatoljuk a darabvizsgálatok dokumentációját, javaslatot a hiányosságok megszüntetésére.
Keresés az oldalon
start typing and press enter to search