EBF erősáramú villamos berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálata

Erősáramú berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát az 54/2014. (XII.5.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

Az OTSZ 277. pontja alapján az erősáramú berendezéseket:
Az erősáramú berendezéseket robbanásveszélyes helyiségekben és szabadtereken legalább 3 évente, tűveszélyes és nem tűzveszélyes helyiségekben és szabadtereken legalább 6 évente felül kell viszgálni.


A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni.


A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni!


Az 54/2014. (XII.5.) számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján: A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik.


A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása.


A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

A helyszíni felülvizsgálat után a SZABVÁNYOSSÁGI - TŰZVÉDELMI MINŐSÍTŐ ÍRAT az MSZ HD 60364 szabványsorozat és MSZ 10900 számú szabvány, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével készül.
Korábbi létesítés esetén figyelembe vesszük az MSZ 1600/1. ... 16. számú Létesítési Biztonsági Szabályzat előírásait.

Az 54/2014. (XII.5.) BM (OTSZ) rendelet írja elő a létesítés utáni első ellenőrzést (felülvizsgálatot) és az erősáramú berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát. Műszaki vonatkozásban az MSZ HD 60364 szabványsorozat előírásai a mértékadóak. A felülvizsgálat során a létesítéskori szabvány előírásokat kell figyelembe vennünk. A villanyszerelés során a villanyszerelő a tervek vagy terv nélkül a vonatkozó szabványok előírásai alapján szereli meg a létesítményt, melynek meg kell felelnie a mindenkori műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak is.

Az elkészített MINŐSÍTŐ ÍRATOK plombázott kivitelűek, melyek tartalmazzák a felülvizsgálat alapját képező szabványokat és rendeleteket, a helyiségek illetve szabadterek tűzveszélyességi besorolását, azok jellegét, a felülvizsgálat alkalmával elfogadott különféle bizonylatokat, a villamos berendezések minősítését. Az erősáramú villamos berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálata kiterjed azok védettségi állapotának ellenőrzésére, valamint a vezetékek és kábelek szigetelés ellenőrzésére, ellenállásának mérésére.

• Az elvégzett szigetelési ellenállás méréseket mérési jegyzőkönyvbe foglaljuk, melyeket a MINŐSÍTŐ ÍRAT külön fejezete tartalmaz.
• Az erősáramú villamos berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálata alkalmával elkészítjük azok egyvonalas kapcsolási rajzait, melyeket az átadott minősítő iratokhoz csatolunk.
• Az egyvonalas kapcsolási rajzok táblázatában kiértékeljük a leágazást villamos biztonságtechnikai szempontból.
• Megállapítjuk a szükséges biztosítókat, kapcsolókat, vezetékeket, hőkióldókat.
• A hőkióldók esetén javaslatot adunk azok helyes értékére és beállítására.
• A táblázat megjegyzés rovatában - a minősítő irattal megegyező számozás alatt - javaslatot teszünk a leágazás szabványos létesítésre.
Keresés az oldalon
start typing and press enter to search